Bss/Oss Dönüşüm Projeleri

Büyük telekom dönüşümünü iş hedeflerine göre yönetilebilir projelere dönüştürmenin zorluğunu biliyoruz. Entegratörler ve BT sağlayıcıları öngörülebilir bir bütçe ve zaman aralığı içinde entegre bir çözüm sunmalıdır. iKnow Technology, geleneksel BT dağıtım projelerinin sakıncalarının üstesinden gelmek için hem teknik hem de iş seviyelerinde maksimum işbirliğini sağlamak için çevik metodolojiler uygular.

tr Türkçe
X